Ana sayfa » Yerel Medya değişimi
Yeni Medya

Yerel Medya değişimi

Sosyal Medya Yerel Medya

Yerel Medya değişimi, Medya kavramı, günlük kullanımda kitle iletişim araçları anlamını ifade etmektedir. Akademik bağlamda, yanlış olsa da, kitle iletişiminde kamusal ve ticari örgütleri anlatmak için kullanılır .

Daha geniş tanımıyla medya; iletişim alanında, bilgi, enformasyon veya verinin iletimi ve depolanması amacıyla kullanılan kanallar ve araçlardır.

Ulusal medya; tek bir basın-yayın kuruluşu sahipliğinde aynı isimle basılan ya da yayınlanan ve ülkenin en az % 70’inde dağıtımı yapılan ya da izlenen gazete, dergi, bülten, radyo ve televizyon yayınlarını ve bu işi icra eden kuruluşları içermektedir.

Bölgesel medya; tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından aynı isimle basılan ya da yayınlanan ve üç komşu ilde veya en az bir coğrafi bölgede dağıtımı yapılan ya da izlenen gazete, dergi, bülten, radyo ve televizyon yayınlarını ve bu işi yapan kuruluşların bütünüdür.

Yerel medya; yalnızca belli bir bölgede yayın yapan, ulusal haberlerden farklı olarak yerel haberlerin ve konuların yoğun olarak yer aldığı, ya da genel olarak bir kasaba, kentte yaşayan insanları ilgilendiren haberleri yayınlayan medyadır

Yerel medya kavramı

Türk kamuoyunda Anadolu medyası, taşra medyası, eskiden kullanılan adıyla mahalli medya olarak da adlandırılan Yerel Medya değişimi; yalnızca belli bir bölgede olan, kendi bölgesinin, bulunduğu ilin, ilçenin; kamuoyu adına sorunlarını, taleplerini dile getiren bir yapı olarak tanımlamaktadır.

Yerel Medya değişimi

Yerel Medya değişimi, ulusal haberlerden farklı olarak, o yörede yaşayan insanları ilgilendiren haberlere geniş yer veren; yerel unsurları ve yerel sorunları ortaya çıkaran, yerel sorunlar karsısında halkı bilgilendiren, bilinçlendiren ve kamuoyu oluşturan kitle iletişim araçlarıdır.

Başka bir tanımda ise yerel medya; tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından aynı isimle tek bir yerleşim biriminde basılan ya da yayınlanan ve yalnızca o yerleşim biriminde dağıtılan ya da izlenen gazete, dergi, bülten, radyo ve televizyon yayınlarını ve bunları yapan kuruluşları içermektedir .

Bütün bu tanımlardan yola çıkarak yerel medya; ulusal medyanın etki alanına göre daha dar, belli bir bölgeye ait olan, bulunduğu bölgenin, ilin ya da ilçenin haberlerine geniş yer veren, kamuoyu oluşumuna katkı sağlayan medya kanalları olarak tanımlanabilir.

Yerel Medya değişimi kavramı, yerel düzeyde yayın yapan gazete, radyo ve televizyonları kapsarken, yerel basın kavramı ise daha çok dergi ve gazeteleri işaret etmektedir. Bilindiği üzere ilk olarak gazete ve derginin bilgi verme kanalı olarak kullanmasıyla basın kavramı medya kavramını kapsar nitelikte algılansa da radyo ve ardından televizyon gibi kitle iletişim araçlarının hayatımıza girerek çeşitlilik kazanmasıyla basın kavramının sadece yazılı kanalını kapsayan bir kavrama dönüştüğü söylenebilir.

SOSYAL MEDYA KULLANIMININ YEREL MEDYA BAKIMINDAN ÖNEMİ

Gazetelerin internet üzerinden haber paylaşımı yapmasıyla, geleneksel gazetenin hazırlanma sürecine sanal gazetede eklenmiştir. Gazeteler, topladıkları haber, yazı ve fotoğrafları, hem geleneksel gazetelerde hem de sanal editörler ve Web tasarımcılar aracılığıyla İnternet’teki Web sayfalarında paylaşmaya başladılar.

Yerel Medya değişimi ile günümüzde çoğu sanal gazete örnekleri, geleneksel gazete ile aynı içerikte, fakat farklı tasarımla sanal gazeteler internetteki yerini almaya başladı. Sanal Editör ve web tasarımcısı gazete yönetim şemasına dâhil olurken, bu kişilerin görevi haberlerin sanal gazete içeriğini saptamak ve saptanan haber ve yazıları “HTML” (Hyper Text Markup Language) yazım diline uyarlamak, fotoğrafların “.Jpeg” ya da “.gif” uzantılı hale getirmek ve Web sayfalarını oluşturmaktadır .

2000’li yıllarla birlikte teknolojinin gelişmesi, bu gelişmelerin devamında sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle medya sektöründe hızlı bir değişim ve dönüşümü yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir. Sosyal medya ağlarının gelişimiyle yerel meydanında artık yerellikten sıyrılarak bu kanallar aracılığıyla ulusallaştığını hatta küresel bir boyut kazandığını söyleyebiliriz. Bu gün dünyanın herhangi bir yerinde medyada gelen bir habere internet aracılığıyla dünyanın herhangi bir yerinden anında ulaşabilmekteyiz. Bu bölümde yerel medyanın sosyal medya kullanım avantaj ve dezavantajlarına yer verilecektir.

Haber Aktarımı ve Haberin Yayılma Hızını Arttırması

İnsanların haber alma gereksiniminin temelinde öncelikle yakın çevrelerinde meydana gelen olayları öğrenme isteği vardır. Bu istek, insanların kendilerini ve yakınlarına tehdit oluşturabilecek gelişmelerden haberdar olmak ve bu gelişmelere karşı önlem alma dürtüsünden kaynaklanmaktadır.

Bu gelişmeler uzaktakilere göre insanların hayatlarına gerçekleştiği bölge olarak daha yakın olduğu için, daha çabuk etkilediği ve kendilerine yakın yerlerde gelişen eylem ve söylemleri öğrenme isteği uyandırma hususunda daha etkili olduğu için daha önceliklidir .

Yaşadığımız yerden uzak olan bir olaya verdiğimiz tepki ile yaşadığımız il, ilçe veya bölgede olan olay veya duruma verdiğimiz tepki aynı etkiye sahip değildir. Çevremizde olan bir olayın bize ve yakınlarımıza oluşturabileceği tehditlerin gerçekleşmesi yakın bir ihtimal olmasından dolayı, bu durum haber alma hususunda algıda bir seçicilik oluşturmaktadır.

Genel haberlerin yanı sıra yaşanılan dar bölgeye dair haberlerin yayınlanması, o bölgenin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Yaşadığı mevcut yer ile ilgili olaylar ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olan birey sorunlara karşı duyarlılık kazanırken bu duyarlılık sorunların çözümünde birlik, ortak amaç ve dayanışmayı ortaya çıkarır .

Yerel Medya değişimi, Bölgesel ve yaygın medyadan farklı olarak, yerel medyanın yayınlandığı bölgede, bireyler arasındaki ilişkilerin olumlu gelişmesini sağlamak, bireylerin sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak, yerel yönetimleri denetlemek ve yerel düzeydeki kamuoyunun oluşmasına katkı sağlamak gibi işlevleri vardır.

Yerel Medya değişimi

Yerel basının temel özellikleri şöyle sıralanabilir, Yerel Medya değişimi

  • Yayımlandığı bölgede bireylerin sorunlarını çözmelerine destek olur.
  • Bireyler arasındaki ilişkilerin olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunur.
  • Yerel düzeyde kamuoyunun oluşmasına yardımcı olur. Ayrıca yerel yönetimleri denetleyip, eleştirisini yaparak kamu görevini yerine getirir.

Yerel medyanın bir sorun çözücü, yol gösterici, denetleyici ve siyasi alt yapıda demokratik yapının devamlılığına katkı sağlayan bir eleştiri ve denetim mekanizması olduğunu söyleyebiliriz.

İnsanların farklı coğrafyadaki bilgilere hızla erişme isteği, bilgi çağında, bilgiden azami düzeyde yararlanma ihtiyacı hissetmesi ise İnternet’in hızla yaygınlaşmasına neden olmuştur. Günümüzde tüm sektörlerde yaşanan hızlı değişim neticesinde, gelişmelerin yakından takip edilmesi, değişimlere ayak uydurmak için gerekli olan bilgiye en kolay ve kısa surede erişebilmesi, İnternet’in bütün sektörlere yönelik yatırım ortamına imkân sağlaması, interneti tüm dünyada cezbedici bir iletişim aracı haline getirmiştir .

Yerel Medya değişimi, İnternet vasıtasıyla bu niteliklerden “hızlı” haber aktarımı evresi kolayca yapılabilmektedir. Ayıca önemli bir platform haline gelen medya kuruluşlarının İnternet sayfaları, kullanıcılarla etkileşime girilebilmesini, bu anlamda okuyuculardan geri dönüşlerin alınabilmesini sağlamaktadır . İnternet üzerinden sosyal medya araçlarının sağladığı çoklu ortamda paylaşım imkânı sunmasıyla bu ortamlara yüklenen yani aktarılan haber anında milyonlarca insana ulaşmaktadır.

gazete

Çoklu Paylaşım İmkânı ile İki Yönlü İletişim Ortamı Oluşturması, Yerel Medya değişimi

Sayısallaşma diğer bir deyişle dijitalleşme süreci yeni medyanın bir diğer önemli bileşenlerindendir. Dijitalleşme birbirine bağlı elektronik cihazların birbirlerini tanımalarını ve karşılıklı olarak bütünleşmelerini mümkün kılmaktadır. Yüksek çözünürlüklü fotoğraf makinesi özelliğine sahip cep telefonları ile çekilen fotoğraf ya da görüntüler bilgisayara yüklenerek izlenebilmektedir.

İstenirse bu fotoğraf ve görüntüler İnternet vasıtasıyla kişinin elektronik posta adresine ya da sosyal paylaşım sitesi hesabına yüklenebilmektedir. Bu sayede sayısal özelliği bulunan farklı içerikler amaç dâhilinde bir araya gelerek istenildiğinde dolaşıma alınabilmektedir.

Sayısallaşma ile birlikte bir içeriğin birden fazla sosyal ağ üzerinde paylaşılması içeriğin yayılmasını hızlandırmaktadır. Birçok insan farklı sosyal medya araçlarından aynı içeriği görerek paylaşım yapan kişi hakkında bilgi sahibi olabilmekte anında tepki verebilmektedir.

Öyle ki sayısallaşmanın etkisiyle insanlar, artık kişiler hakkındaki haberleri buradan takip etmekte ve yine bu araçlar vasıtasıyla, bilgi ve habere anında müdahil olma hususunda bir alışkanlık sergilemektedir.

Özellikle yerel haberlerin anında ilçe, il ve bölgelere hızlı bir şekilde yayılması yerel birlik, bütünlük ve olumsuz bir durum halinde bütünlük algısının oluşmasını hızlandırmaktadır. Paylaşılan içeriğe verilen tepki ya da yorumlara paylaşım yapan kişi ya da kurum tarafından istenirse anında cevap verilmesine imkân tanıyarak iki yönlü iletişimi de mümkün kılmaktadır.

Yerel Medya değişimi, Multimedya yani çoklu ortam, metin, ses ve videonun bir arada kullanılabildiği içerikler söz konusu sitelerde yer alabilmektedir. Kendilerine ait sosyal paylaşım siteleri üzerinden gazete ve televizyonlar, yüzlerce içerik paylaşabilmektedirler.

Dahası bu sitelerde hesabı bulunan internet kullanıcıları sayfalarından haber, yorum, fotoğraf ve video eklemekte ve paylaşabilmektedir . İnternetin doğası gereği paylaşımlar, yorumlar ve görülmeler ölçülebilir. İnternet üzerinde bazı uygulamalar sayesinde herkes istediği konuda paylaşımda bulunabilir.

uygulama
Yerel Medya değişimi

Yerel Medya değişimi ile Herkes bu içeriklere ulaşabilir ve yorumlayabilir. Sosyal medya işbirliğine paylaşıma ve her şeyden fazla iletişimi destekler . İnternet sayfalarının son yıllardaki artışı ve haber anlamında sunduğu yazılı, görsel ve işitsel içerikle geleneksel medyadaki haber alma alışkanlığını değiştirmiştir. İnsanların çoğu bilgi alma ihtiyacını bu internet sayfalarından giderebilmektedir.

Farklı Ortamlardan Bilgi ve Haber Edinme Alışkanlığı Kazandırması, Yerel Medya değişimi

Evrensel düzeyde aktif kitlesel bir iletişim aracı haline gelen İnternet, günümüzde sıradan okur ya da izleyiciyi internet kullanıcısına dönüştürmektedir.

Yerel Medya değişimi, Artık okur-izler yerine daha çok “kullanıcı” kelimesi kullanılmakta ve tercih edilmektedir. İnteraktif denildiğinde ise okuyucunun izleyicinin kullanıcının kendi düşüncelerini anında bildirmesi elektronik posta, chat, on-line, anketler ya da formlar vasıtasıyla bildirmesi anlaşılarak benimseniyor .

basın

Öyle ki artık medya dışı insanlar kendi haber ağını oluşturarak sosyal ağ üzerinde hatırı sayılır bir izleyici, okuyucu ve dinleyiciye ulaşmaktadır. Ayrıca sosyal medya ile yeni haber içerikleri ve kaynakları oluşmaya başlamıştır. “Fenomenlik” adı altında birçok insan haber kaynağı olmakta ya da haber içeriği oluşturmaktadır.

Üstelik bu tür girişimler ve bilgi akışı toplumda bir alışkanlık oluşturmuş ve sosyal medyanın güncellenir özelliği ile yeni alışkanlıklar oluşmaya devam etmektedir. İnsanlar bilgi edinme ihtiyacını, web sitelerinden, bloglardan ya da sosyal ağlar üzerinden giderme hususunda rutin bir davranış sergilenmeye başlamıştır. Bu rutin davranış çoğu insanın günlük alışkanlıkları haline gelmektedir.

Yerel Medya değişimi

Yorum ekle

yazmak için tıklayın