Ana sayfa » Yeni Medyanın Özellikleri
Yeni Medya

Yeni Medyanın Özellikleri

Yeni medya sosyal medya

Yeni Medyanın Özellikleri, Yeni medya izleyici ve okuyucunun yerine kullanıcının, tüketicinin yerine ise üreticinin geçtiği bir çalışma alanıdır. Yeni medyanın birçok özelliği olmakla birlikte, en temel üç özelliğinin “etkileşim”, “kitlesizleşme” ve “eşzamansızlık” olduğu söylenebilir.

Bu temel özellikler yeni medyayı geleneksel medya karşısında üstün tutan niteliklerdir, kapsamları ise şu şekilde aktarılabilir:

  • Etkileşim: Yeni medyada birey-birey ve birey-kitle arasında eş zamanlı bir etkileşim söz konusudur. Gerek internetteki birçok yapılanma gerekse sosyal medya bireylere birbirleri ile ve toplumla mesaj-dönüt olanağı sağlamaktadır.
  • Kitlesizleşme: Geleneksel medyanın birden fazla insan topluluğuna yönelik olarak ilettiği iletilere karşın yeni medyada akıllı teknoloji sistemlerinin gelişmesiyle birlikte kişiye özel iletiler gönderilebilmekte, kitlesizleşme söz konusu olabilmektedir.
  • Eşzamansızlık: Yeni medya teknolojilerindeki en önemli özellikle etkileşim doğrultusunda gerçekleşen hızdır. Bu hızdan ötürü kişi mesajına veya komutuna yönelik olarak eşzamanlı bir karşılık alabilmektedir.

Yeni medya bir çok açıdan geleneksel medyadan farklılık göstermektedir ve bu farklılıklar yeni medyanın temel özellikleridir. Yeni medya sayısal ve ağ temellidir, sanal ve interaktif, hiper metinsel ve simülasyon özelliklerini bünyesinde barındırır.

Yeni Medyanın Özellikleri
Yeni medya sosyal medya

Yeni Medyanın Özellikleri ile beraber farklılaşan iletişim aşamalarının özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz :

  • İletişimin hızlanması
  • Ulaşılabilen bilgi derecesinde artış
  • Etkileşim yeteneğinin artışı
  • Toplumsal yayıncılıktan kişisel yayıncılığa
  • Medyanın ademi merkezileşmesi ile sahiplik ve kontrol problemi
  • Alıcı denetimi

Etkileşim,

Yeni medya teknolojilerinin en önemli özelliği interaktif olması yani kişilerin tek taraflı bir iletişime değil de karşılıklı bir iletişime sahip olmalarıdır. İnteraktif olma özelliği özellikle cep telefonlarının internete bağlanabilmesiyle başlayan ve kişilerin bu sayede her ortamda internete bağlanarak iletişim kurabilmeleriyle gelişen bir durumdur.

İlk aşama iletişimin karşılıklı olarak sağlandığı mekan boyutudur. Etkileşimliliğin ikinci aşaması eşzamanlılık boyutudur. Etkileşimli bir iletişim aracı olarak e-posta kişilere cevap yazmak için belirli bir zaman tanımakta iken aynı anda karşılıklı diyaloglarla ilerleyen iletişimde interaktifliğin niteliği artmaktadır.

İletişim sürecinde tarafların iletiler üzerindeki denetimini arttırabilmesi interaktifliğin eylem boyutudur. Etkileşimliliğin son ve en önemli aşaması ise zihinsel süreçte ortaya çıkmaktadır. Bu aşama iletişimin başarıya ulaşmasını etkileyen temel noktayı yani tarafların birbirini anlayabilmesini ifade etmektedir.

Yeni medyanın sunduğu etkileşim özelliği ile birlikte karşılıklı iletişimin çok katmanlı özelliği öne çıkmaktadır. Bu çok katmanlı özelliği ile birlikte paylaşımların etkileşim ve eş zamanlı olma özelliği de ortaya çıkmaktadır.

İletişimin eş zamanlı olması ise yeni medyanın iletişim sürecindeki rolünü artırmaktadır.

Kitlesizleştirme, Yeni Medyanın Özellikleri

Geleneksel medyada haber ve söylemler birden çok kişiye yönelik olarak sunulurken, yeni medyada kitle algısı güdülmeden iletişim kurulmaktadır.

Geleneksel medyanın maliyeti fazla olduğu için kitle iletişim araçları yoluyla verilen haber ve duyurularda tek tek özne veya küçük bir kitle değil, daha büyük bir kitlenin varlığı esas alınmaktaydı.

Fakat yeni medyada kişilerin birden çok veya az kişiye ulaşma olanağı kitle tanımını parçalayarak tek tek öznelere yükleyebildiği için kitlesizleşme oluşmaktadır.

Yeni medyanın yaygınlaşmasıyla ile beraber kontrol; mesaj yapandan alıcıya doğru yön değiştirmiştir. Bunun sonucu olarak mesajları alan bireylerin, yeni medyada merkeze geçtiği görülmektedir.

Bu durumda özel iletişime geçiş de de imkanlar fazlalaşmıştır. Varılan aşamada yeni medyanın bireysel hitap etmesi sonucu ortaya çıkmıştır. İnternet üzerinden mesaj üretenlerle mesajları alan kişiler arzu ettiği takdirde iletişim sağlayabilmektedirler.

Kitlesizleşmenin ulaştığı bu paralel de sadece sosyal medya uygulamalarının değil televizyon kanallarının da günden güne çeşitlendiği görülmektedir. İrili ufaklı yüzlerce televizyon kanalı kitlesizleşmenin örneğini farklı beklentilere cevap vererek sergilemektedir.

Aynı zamanda internet üzerinden gerçekleştirilen yüzbinlerce değişik kanal vasıtasıyla da bu süreç desteklenmektedir. Sadece Youtube aracılığıyla yüzbinlerce canlı yayına ve kanala erişilebilmektedir.

Kitle iletişiminde denetimin alıcı kimliğine sahip olan kullanıcıların kontrolüne geçmesi olarak açıklanabilen kitlesizleştirme; Alıcıların her biri ile özel iletişimi olanaklı hale getirmektedir.

Geleneksel medya organı olarak televizyon tek bir yayını geniş kitlelere ulaştırırken bir yeni medya organı olarak Youtube simultane olarak binlerce kullanıcıya birbirinden değişik yayın hizmeti vermektedir.

Yeni Medyanın Özellikleri
Geleneksel medya organı

Eşzamansızlık, Yeni Medyanın Özellikleri

Geleneksel medyada büyük bir kitleye karşı sunulan haberlerin geri dönüşü alınmamaktadır. Yeni medya ise interaktif olmasıyla birlikte eş zamanlı olarak haber ve olaylara karşı verilen tepkilerin alınmasını sağlamaktadır.

Bu özellik aynı zamanda geniş halk kitlelerinin duygu durumunu, sosyal olaylara verdikleri tepkileri ve nabız ölçmeyi göstermesi adına oldukça önem arz etmektedir.

Eşzamansızlık her kullanıcı için takip edilen medya ögesini arzu ettikleri zamanda devam ettirme ya da durdurma hürriyeti sağlamaktadır. Bu hürriyet ile beraber medyanın eş zamanlığı gerek kalmamaktadır.

Fakat bu eş zamansızlığın sağlamasında bazı yenilikler ve özellikler de birlikte oluşmaktadır. Örneğin; bir mesajı alma ya da gönderme eş zamansızlık olduğu için devamlı hale gelmiştir. Bu durumda bir önceki özellik olan kitlesizleşme ile beraber mesajlar üzerinde denetimler alıcının kontrolünde olmaktadır.

Tamamen kullanıcının kontrolünde olan bu mesajlar belirli bir süre de gönderilmemektedir. Bu durum, eşzamansızlık unsurunun en göze çarpan karakteristik özelliklerinden biri olarak da iletinin gönderilmesi ile ‘aynı anda’ başlamayan iletişim sürecidir.

Yeni medyanın eşzamansızlığı kullanıcılarına birçok farklı olanak sağlamaktadır. Bu konuda yapılan internet üzerinden eğitimler ilk öne çıkanlardandır.

Birçok üniversite ve fakülte internet üzerinden yayınlar yaparak eğitimler vermektedir. Ayrıca uzaktan eğitim metoduyla birçok farklı üniversiteden de eğitim alınabilmektedir.

Yeni Medyanın Özellikleri
internet üzerinden eğitimler

Çoklu Ortam, Yeni Medyanın Özellikleri

Çoklu ortam veya multimedya, internet kullanıcılarının verileri birden çok ortamda kullanabilmesi anlamına gelmektedir. Bir içeriğin ses, görüntü veya video olarak sunulması çoklu ortam sayesinde gerçekleşmektedir.

Bugün özellikle eğitim alanlarında çoklu ortamın avantajları görülmektedir. Bir videonun aynı zamanda ses kaydı şeklinde yayınlanması yeni medya teknolojilerinin bu özelliği ile ilişkilendirilebilmektedir ,

Çoklu ortam bir başka tanımlanmasıyla geleneksel bir medya olmayan bir özelliği temsil etmektedir. yenimedya düzeninde bir mesaj iletilmek istenirken birden fazla farklı sosyal medya ortamına gönderme yaparak çoklu ortamı oluşturabilmektedir.

Bu bağlamda mesaj veren ile alan arasında tek bir kaynak ya da yol yoktur. Çoklu ortam aynı zamanda etkileşimlilik de sağlayarak yeni medyanın bir başka özelliğini ortaya koymaktadır.

Multimedya “ses, illüstrasyon, metin, durağan ve hareketli görüntüler gibi mevcut tekniklerin aynı potada kaynaştırılmasıdır”. Bilgi sanayii ile giderek artan multimedya hizmetleri arasında elektronik yayıncılık, videofon, video-konferans, bilgisayar destekli tasarım-mühendislik-ortak çalışma-üretim, tele çalışma, tele sağlık-pazarlama-alışveriş-öğretim ile tele oyunlar ve arzuya bağlı videolar gibi eğlence hizmetleri yer almaktadır.

Yeni medyanın ana ögelerinden biri olan çoklu ortam, ses ve metin, sabit ve hareketli görüntü gibi değişik öğelerin birlikte kullanılması olarak tanımlanabilir. Ses, metin, animasyon, hareketli görüntü, durağan görüntü materyallerine internet yoluyla ulaşılabilmektedir.

Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlar kanalıyla kullanılabilen medya unsurlarını kapsayan kavrama çoklu ortam denilmektedir.

Zaman içeresinde bu içerikleri saklayabilen, çalıştırabilen ve işleyebilen araçlar da bu zeminde kavramsallaştırılmıştır. Bir video ya da ses kaydı doğrusal bir içerik şeklinde açıklanırken, bir bilgisayar oyunu çoklu ortam içeriği olarak tanımlanmaktadır.

İnternet ve sosyal medya kullanımında çoklu ortamların olması yeni medyanın yayılım alanlarını da genişletmektedir

Yeni Medyanın Özellikleri

Yorum ekle

yazmak için tıklayın