Ana sayfa » Üniversite öğrencilerinin sosyal Medya alışkanlıkları
Toplum Etkisi

Üniversite öğrencilerinin sosyal Medya alışkanlıkları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya alışkanlıkları; öğrencilerin kullandıkları sosyal medya siteleri incelendiğinde, katılımcılardan Facebook kullananların oranı % 96,2 Twitter kullananların oranı % 74,0 Instagram kullananların oranı % 97,0 Youtube kullananların oranı % 94,0 Whatsapp kullananların oranı 98,8 Snapchat kullananların oranı % 17,7 Linkedin kullananların oranı % 31,6 Vine kullananların oranı % 28,3 Periscope kullananların oranı % 17,4 tür.

Öğrencilerin sosyal medya sitelerini kullanma sıklıkları incelendiğinde ise sosyal medya sitelerini kullanma sıklıklarının % 19,2’sini günde 1-2 saat % 32,7’sini günde 3-5 saat % 48,1’ini günde 6 saat ve üzeridir.

Sosyal Medyanın öğrencilerin Kararlarını Etkileme Durumu incelendiğinde, sosyal medyanın üniversite öğrencilerinin kararlarını etkileme durumuna evet diyenlerin oranı % 70,8 kısmen diyenlerin oranı % 17,4 hayır diyenlerin oranı % 11,8 dir.

Öğrencilerin sosyal medyada yer alan içeriklere yorum yapma durumu incelendiğinde, üniversite öğrencilerinin sosyal medyada yer alan içeriklere yorum yapma durumuna her zaman diyenlerin oranı % 44,2 kısmen diyenlerin oranı % 32,4 nadiren diyenlerin oranı %16,5 hiçbir zaman diyenlerin oranı % 6,8 dir.

Üniversite öğrencilerinin sosyal medyada tanımadığı kişilerden gelen arkadaşlık teklifi kabul durumu incelendiğinde, üniversite öğrencilerinin sosyal medyada tanımadığı kişilerden gelen arkadaşlık teklifi kabul durumuna hemen kabul ederim diyenlerin oranı % 43,4 hemen kabul etmem, biraz düşünürüm diyenlerin oranı % 31,9 hemen engellerim diyenlerin oranı % 24,8 dir.

Üniversite öğrencilerinin sosyal medyada gönderilen her mesajı okuma durumu incelendiğinde, üniversite öğrencilerinin sosyal medyada gönderilen her mesajı okuma durumuna her zaman okurum diyenlerin oranı % 64,9 kısmen okurum diyenlerin oranı % 15,9 okumam diyenlerin oranı % 19,2 dir.

Üniversite Öğrencileri Sosyal Medya alışkanlıkları
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı

Günlük Hayatta İletişime Geçme Durumu

Öğrencilerin Sosyal Medyada Takip Ettiği Kişilerle Günlük Hayatta İletişime Geçme Durumu incelendiğinde, üniversite öğrencilerinin sosyal medyada takip ettiği kişilerle günlük hayatta iletişime geçme durumuna her zaman diyenlerin oranı % 8,3 kısmen diyenlerin oranı % 6,2 nadiren diyenlerin oranı % 12,4 iletişime geçmiyorum diyenlerin oranı % 73,2 dir.

Öğrencilerin sosyal medyayı değerlendirme durumu incelendiğinde, üniversite öğrencilerinin sosyal medyayı değerlendirme durumuna olmazsa olmazım diyenlerin oranı % 88,8 olmasa da olur diyenlerin oranı % 11,2 dir.

Tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde, üniversite öğrencilerinin sosyal kaçış motivasyonu, bilgilenme motivasyonu, boş zamanları değerlendirme motivasyonu, ekonomik fayda motivasyonu, sosyal etkileşim ve sosyal medya motivasyonu, eğlence motivasyonu boyutlarında tüm maddeler için algının yüksek olduğu görülmektedir.

Öğrencilerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve motivasyonları arasında anlamlı ilişkiye bakıldığında; Sosyal Kaçış Motivasyonu ile Bilgilenme Motivasyonu arasında pozitif, doğrusal, orta, anlamlı bir ilişkinin olduğu, Sosyal Kaçış Motivasyonu ile Boş Zamanları Değerlendirme Motivasyonu arasında pozitif, doğrusal, orta, anlamlı bir ilişkinin olduğu, Sosyal Kaçış Motivasyonu ile Ekonomik Fayda Motivasyonu arasında pozitif, doğrusal, orta, anlamlı bir ilişkinin olduğu,

Motivasyon etkileşimi, Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya alışkanlıkları

Sosyal Kaçış Motivasyonu ile Sosyal Etkileşim ve Sosyal Medya Motivasyonu arasında pozitif, doğrusal, yüksek, anlamlı bir ilişkinin olduğu, Sosyal Kaçış Motivasyonu ile Sosyal Etkileşim ve Eğlence Motivasyonu arasında pozitif, doğrusal, orta, anlamlı bir ilişkinin olduğu, Bilgilenme Motivasyonu ile Boş Zamanları Değerlendirme Motivasyonu arasında pozitif, doğrusal, yüksek, anlamlı bir ilişkinin olduğu, Bilgilenme Motivasyonu ile Ekonomik Fayda Motivasyonu arasında pozitif, doğrusal, orta, anlamlı bir ilişkinin olduğu,

Bilgilenme Motivasyonu ile Sosyal Etkileşim ve Sosyal Medya Motivasyonu arasında pozitif, doğrusal, orta, anlamlı bir ilişkinin olduğu, Bilgilenme Motivasyonu ile Sosyal Etkileşim ve Eğlence Motivasyonu arasında pozitif, doğrusal, yüksek, anlamlı bir ilişkinin olduğu, Boş Zamanları Değerlendirme Motivasyonu ile Ekonomik Fayda Motivasyonu arasında pozitif, doğrusal, orta, anlamlı bir ilişkinin olduğu, Boş Zamanları Değerlendirme Motivasyonu ile Sosyal Etkileşim ve Sosyal Medya Motivasyonu arasında pozitif, doğrusal, orta, anlamlı bir ilişkinin olduğu,

Boş Zamanları Değerlendirme Motivasyonu ile Eğlence Motivasyonu arasında pozitif, doğrusal, yüksek, anlamlı bir ilişkinin olduğu, Ekonomik Fayda Motivasyonu ile Sosyal Etkileşim ve Sosyal Medya Motivasyonu arasında pozitif, doğrusal, yüksek, anlamlı bir ilişkinin olduğu,

Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve motivasyonları arasında anlamlı ilişki vardır.

Sonuç olarak ;

Üniversite öğrencilerinin Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Whatsapp sosyal medya uygulamalarını kullanma oranları çok yüksektir.

Ancak iş hayatına yönelik Linkedin sosyal medya sitesinin kullanım oranı çok düşüktür.

Sosyal medya sitelerini kullanma sıklıkları oranı günlük saat olarak çok yüksektir.

Üniversite öğrencilerinin sosyal Medya alışkanlıkları

Yorum ekle

yazmak için tıklayın