Ana sayfa » Sosyal medya Ağ Toplumu
Sosyal Teknoloji

Sosyal medya Ağ Toplumu

Wikipedia sitesi

Sosyal medya Ağ Toplumu, Sosyal medya uygulamalarının ortaya çıkmasından evvel medya araçları içerisinde iletişim genellikle tek taraflı olarak yürütülmekteydi. Geleneksel medya araçları vasıtası ile ortaya çıkan iletiler çok daha geniş bir kitleye ulaşabilmekte ancak iletiler için geri dönüş sağlanamamaktaydı.

Günümüzde ise alıcıya hızlı bir şekilde gönderilebilen iletilere hızlı bir şekilde yanıt alınabilmektedir. “Yeni medya (yani sosyal medya) çift yönlü iletişim biçimlerine izin veren etkileşimli medya biçimlerine geçiştir”.

Sosyal medya, tüketime alışık toplumun üretici konumuna geçmesini ve değişime uğramasını sağlayarak toplumun sosyal sermayesini oluşturmaktadır. Sosyal sermaye, kişinin sosyal ağlardaki bağlantılarla elde edip büyüttüğü, kişinin sosyal ağlarından ayrı göremeyeceği kaynaklardır.

Sosyal medyada farklı gruplarca üretilenleri tüketen alıcı, bu fikirleri de özümseyip üretimde bulunduğunda, kendince farklı bir açıdan etkilenmiş ve kendisini paylaşıma açmış olmaktadır.

Kişiler sosyal ağlarındaki kullanıcılardan etkilenecekleri gibi onları da hareketleri yoluyla da etkilenebilmektedirler. Bu etkileşim karşıt görüşlerin ifade edilmesi şeklinde de ortaya çıkabilmektedir.

Açık ve demokratik toplumlarda, internet kentsel etkileşim için birçok seçenek sunar. Sosyal ağlarda etkileşim içinde olan kitleler oluşturdukları toplumsal sermaye ile toplumsal yaşamı da etkilerler. Oluşturulan bu grup ve örgütler, yaptıkları toplumsal hareketlerle de etkilerini gösterebilirler.

Sosyal medyanın gelişmesi ve büyümesi ile insanları bir araya getirmekte yarattığı kolaylık, grupların yaygınlaşmasını sağlamıştır. Oluşturulan gruplar da yapılan paylaşımlar ile yaptıkları eylemler ile toplumu bir bütün olarak etkileyebilmektedir.

Sosyal medya ile sağlanan küresel iletişim, uluslararası kamu hareketi fikrinin oluşmasını sağlayabilmektedir. İnsanlar paylaştıkları gönderilerde ifade ettikleri fikirlerin çerçevesinde örgütlenerek kamu hareketi oluşturabilmektedir.

Sosyal medya, toplumun en önemli savunma aracı,ağ toplumu

Tunus’da 18 Aralık 2010 yılında bir seyyar satıcının kendisini yakması ile başlayan ve akabinde Libya, Ürdün, Mısır, Bahreyn, Suriye, Yemen ve Libya’daki protestolar, “Arap Baharı” şeklinde adlandırılmıştır. Sosyal medya aracılığı ile halkın örgütlenip sokaklara çıktığı bu protestolar sonucunda bazı yöneticiler koltuklarından indirilmiştir.

Sosyal medya Ağ Toplumu
Arap Baharı

Arap Baharı’nda yapılan mitinglerde sosyal medya, toplumun en önemli savunma aracı olmuştur. Yönetimler tarafından geleneksel medyanın engellendiği Arap uluslarında sosyal medya ağ toplumu, insanları örgütlemesinde etkili bir araç olmuş, sosyal ağlar üzerinden insanlar birbirleri ile etkileşim ve iletişim kurmuşlardır.

Arap Baharı’nın gerçekleşmesi ile toplumsal değişimler yaşanmıştır. Grup eylemleri, bireyin kimliğini grubun kimliğine bağlar ve grup içinde paylaşılan bir sorumluluk oluşturur. Gruptaki paylaşımlı yaratım ortak üretim sayesinde var olur.

Enformasyonun paylaşımı, grubun katılımcıları arasında paylaşılan bir farkındalık yaratır. Paylaşımda bulunan ve bir farkındalık içinde eylemler yapan grup daha da birbirine bağlanarak grup kimliğini pekiştirir.

Toplum ile sosyal medya arasında bir kısır döngü bulunmaktadır. İnsanlar sosyal medyayı kabullenip kullanmaya devam ettikçe, sosyal medya güçlenip büyümekte; güçlendikçe de insanlar sosyal medyayı daha aktif biçimde kullanmaktadırlar. Toplumsal hareketler açısından oldukça etkili hale gelmektedir.

Wikipedia sitesi, insanlar ile sosyal medyanın arasındaki etkileşime örnek gösterilebilir. Sitenin kullanıcıları tarafından enformasyonun güncel ve hızlı biçimde derlenip dağıtılması, siteyi kullanıcıların gözünde güçlü bir bilgi kaynağı haline getirmiştir. Bir husus üzerinde bilgi ilave etmek isteyen kullanıcı, geçmişte girilmiş olan bilgiye ekleme yaparak güncelleme şansına sahiptir.

Sosyal medya Ağ Toplumu
Wikipedia sitesi

Bir taraftan kullanıcıyı bireyselleştirirken, bir taraftan da anonimleştirip aynılaştırır. Sosyal medyanın oluşturduğu örgütlerde, sosyal medya halk arasında gündemin ne olacağını ve nelerin konuşabileceğini belirlemektedir. İnternet, kullanıcılar üstünde sosyo-politik bir kimlik yaratmış ve ‘netdaş’ denebilecek bir aynılık oluşturmuştur.

Sosyal iletişim ve sosyal yaşayış, Ağ Toplumu

Son zamanlarda sosyal iletişim ve sosyal yaşayış, Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde yüzeysel bireysellikler üzerine inşa edilmektedir. Bu sosyal paylaşım siteleri bir bireysellik yaratsa da ciddi anlamda toplumsaldır.

Çünkü bu şekilde sosyal paylaşım siteleri kamusal olması ile toplumsal mahremiyetin yok olmasına neden olmaktadır. Sosyal medyanın yarattığı izleme kültürünün bütünü olan yeni sosyalleşme şekilleri, sanal örgütler, bilginin önemli bir kaynağı olduğu gibi aynı zamanda bireylerin dikizlenmesi ile doğan bilginin oluşumu ve sosyal ağlar üzerinden kitlelere dağıtılmasında da önemli bir rol üstlenmektedir.

Niedzviecki, ”Dikizleme Kültürü” isimli kitabında sosyal medya uygulamalarının yaşamdaki yerine değinirken, günün dikizleyen toplumlarını yansıtmıştır. Eskiden magazin dergileri, televizyonlardaki magazin programları ve arkadaş dedikoduları ile sınırlı kalan dikizleme kültürünün sosyal medyanın küreselliği ile daha da geliştiğini, bu durumun toplumu dikizlemeye ve dikizlenmeye alıştırdığını belirtmiştir.

Dikizleme, toplumda bağımlılık yaparak daha çok öğrenme, merak etme ve daha çok dikizleme arzusunu tetikleyebilmektedir. Dolayısıyla sosyal medya da yer alan içeriklerde yansıtılan hayatlara duyulan merak nedeniyle herkesin birbirini izlemesine dönüşmesiyle insanlarda ‘güvensizlik’ duygusu başlayabilir ve beraberinde daha çok dikizlemeyi getirebilmektedir.

Sosyal medyanın toplumda yarattığı dikizleyen göz olgusu, sosyal medya kullanıcılarında bağımlılık haline dönüşebilmektedir. Bireyler sosyal etkileşim sürecinde yalnız kalmak istemezler. Amaçları her ne kadar zor gibi gözükse de yalnızlıkla sosyalliği beraber götürmektir.

Bireylerin zaman mekan sınırları olmadan kolaylıkla her an her yerde internete erişilebilmesi, sosyal medyanın yoğun ve problemli kullanılması gibi toplumda endişelendirici bir boyuta ulaşılmasına da sebep olabilmektedir.

Sosyal medya Ağ Toplumu

Yorum ekle

yazmak için tıklayın