Ana sayfa » Online alışveriş tüketici davranışları
Sosyal Teknoloji

Online alışveriş tüketici davranışları

Sosyal Medya Online Alışveriş

Online alışveriş tüketici davranışları; Sanal alışveriş mekanizmalarını ve online tüketici davranışını anlamak, hızla genişleyen sanal piyasada rekabet eden uygulayıcılar için öncelikli bir konudur. Bu konu giderek araştırmacıların da ilgisini çekmektedir.

İnternetin kullanıcı sayıları, işlem hacimleri ve ticaret penetrasyonu açısından sürekli genişlemesi göz önüne alındığında, bu büyük araştırma çabası şaşırtıcı değildir. Birçok ülkedeki İnternet kullanıcılarının yüzde 20’den fazlası online olarak ürün ve hizmetleri zaten satın almaktadır ve ABD’li internet kullanıcılarının yüzde 50’den fazlası düzenli olarak alışverişlerini online gerçekleştirmektedir.

Bu gelişmeler, e-ticareti ana faaliyet alanına dönüştürmekte, çevrimiçi tüketiciler olgunlaşmakta ve sanal satıcılar, profesyonel ve müşteri odaklı bir yaklaşımın önemini ve aciliyetini fark etmektedirler .

İnternet; şirketler, müşterileri veya potansiyel müşterileri için mevcut olan ürün veya hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmalarını kolaylaştırabilmektedir. Firmalar, örneğin ürün broşürlerini göndermekle karşılaştırıldığında, daha düşük maliyetle tüketicilerin bireysel bilgi ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

Kullanıcı web sitelerinden aradığı bilgileri seçip bulabilmekte ve bu da, bilgi sağlayıcının, kullanıcının ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak veri toplamasına imkan vermektedir. Öte yandan, internet neredeyse hiç yapı veya kurallara sahip olmayan bir yer olduğu için, müşteriye belirli bir sitenin nerede olduğunu ve bu sitede hangi hizmetlerin bulunduğunu göstermek için çok çaba sarf edilmesi gerekmektedir.

Fiziksel varlığı olmayan şirketlerin, tüketicinin adını hatırlaması için hem çevrimiçi hem de çevrimdışı pazarda, kendilerini önemli ölçüde pazarlaması gerekmektedir.

Geleneksel veya online pazarlarda tüketiciler, sürekli bir uyaran akışı altında oldukları için, pazarlamacılar, tüketicileri ve kararlarını nasıl verdiklerini anlamaya çalışmaktadırlar . Pazarlamacı, tüketicilere iletilecek olan çıktıyı, ancak tüketiciye gönderilirken kontrol etme ve karar verme olanağına sahiptir, ama bir reklam, tüketiciye ulaştığı anda kontrol sona ermektedir.

Online Alışveriş
Online alışveriş tüketici davranışları

Tüketici, daha sonra, bilgileri kendi yorumlamaktadır ve bu da her tüketici için kendine özgü faktörlere dayanmaktadır. Bu nedenle, pazarlamacılar tüketicilerin belirli bir şekilde bilgiyi neden yorumladığını açıklayabilen ve böylece bazı davranışları anlayan farklı teoriler geliştirmişlerdir . Online tüketicinin özelliklerini belirlemek için çeşitli çalışmalar yapılmıştır.

Online tüketici

Çevrimiçi tüketiciyi şu özelliklere sahip olarak tanımlayabiliriz : daha genç, daha zengin, daha iyi eğitimli, daha yüksek bir “bilgisayar okuryazarlığı” olan ve daha büyük perakende harcayıcılar.

Online tüketici, daha yaşlı, daha fazla para kazanan, kolaylık arayanlar, yenilikçi, dürtüsel, çeşit arayıcı, risk farkındalığı düşük, daha az marka ve fiyat bilinci olan ve reklamcılık ve doğrudan pazarlamaya yönelik daha olumlu bir tutuma sahip kişiler olarak tanımlamaktadır. Bu özelliklerin bazıları benzer olmakla birlikte bazıları da birbiriyle karşıt özelliklerdir.

Online tüketiciyi tanımaya çalışmak, e-ticaretin hızla gelişmesinin hem teknolojilerin hem de tüketim çeşitlerinin artmasına neden olması nedeniyle zordur. Tüketici özelliklerini tanımlamayı zorlaştıran çevrim içi tüketim davranışında, ürün türünün önemli bir etkisi olduğu da bilinmektedir.

İnternet, tüketicilerin uygunluk, fiyat, hız, ürün ve hizmet bilgisi algılamalarını temelden değiştiren ve pazarlamacılara tüketici ilişkilerini geliştirmek ve tüketici değeri yaratma fırsatı sunan tamamen yeni bir yoldur.

İnternet yeni bir satın alma ortamı olarak tüketicilerin aradıkları her türlü bilgiye çok çabuk ulaşabildikleri ve satın alma sürecine interaktif olarak katılabildikleri aynı zamanda çok hızlı hareket edebildikleri bir ortam olarak giderek daha fazla kullanılmaktadır .

İnternet tüketicilerinin satın alma tercihleri, birçok etkenden etkilenmekte ve farklılık göstermektedir. Kadınların %14’ü gelen e-mail’den alışveriş yaparken erkeklerin sadece %8’i yapmaktadır.

Kadınlar bir ürünü direkt aramak yerine o ürünü markası ile aramaktadırlar.

Kadınlar bir e-ticaret sitesinden alışveriş yaparken 14 dakikasını harcarken, erkekler 10 dakika harcamaktadırlar.

Amazon’daki yorumların %70’i erkekler tarafından yazılmakta, bu da erkeklerin ürün aldıktan sonra daha fazla yorum yapmaya meyilli olduklarını göstermektedir.

Erkekler internetten kadınlara göre daha pahalı şeyler almaktadırlar.

Kadınlar, erkeklere göre daha fazla fırsat ve indirim peşindedirler.

Kadınlar, erkeklere göre daha fazla kupon kullanmaktadırlar, Groupon’un müşterilerinin %62’sini kadınlar oluşturmaktadır.

Erkekler bilgisayar satın alırken buna karşılık kadınlar çoğunlukla kitap almaktadır.

Kadınlar erkeklere göre telefonlarına %40 daha fazla uygulama indirirken, uygulamalara %200 daha fazla para ödemektedirler.

Erkeklerin %62’si bir ürün seçerken, sosyal medyayı kullanarak karşılaştırma yapmaktadırlar.

İnternet ortamı, fiziksel ortamın aksine tüketicinin tam anlamıyla özgür olduğu alandır. Sıradan mağazalarda karşılaşılan davranış normları, internet ortamında geçerli değildir. İnternet, alışveriş ortamını olabildiğince kişiselleştirmiştir.

İnternet tüketicisi,Online alışveriş tüketici davranışları

Alışveriş yapmak için fiziksel bir çaba sarf edilmediğinden çok sayıda web sitesi kısa zamanda gezilebiliri. İnternet ortamında satın alma davranışını etkileyen en önemli faktörler seçeneklerin bolluğu ve güvenlik konusudur. İnternet, kendi tüketici profilini yaratmaktadır ve buna göre internet tüketicisi, geleneksel ortamdan farklı olarak satın alma süreçlerini kontrol eden, bilgili, bilinçli ve aşırı derecede talepkardır .

Tüketicilerin sosyal etkileşimle hareket istemesi ve satın alma faaliyetini sadece faydacı şekilde değerlendirmemesi nedeniyle gerçekleştirmeleri ortak özellikler arasındadır .

Online Alışveriş

İnternetten alışveriş yapan tüketicilerin önceki deneyimleri, interneti kullanım düzeyleri ve içinde bulundukları koşullar internetten satın alma davranışı gösterme potansiyellerini etkilemektedir .

Yapılan çalışmalar, internet tüketicilerinin çeşitli kolaylıklar elde edebileceklerini ifade etmektedir. Farklı çalışmalarda ortaya konan bu kolaylıklar; alışveriş için ayrılan zamanın azalması, alışveriş zamanında esneklik, mağazaları ziyaret etmeyle kullanılacak olan fiziksel çabanın en aza inmesi, kötü hissettirecek durumlarla karşılaşma riskinin ortadan kalkması, müşteri memnuniyetini arttırıcı uygulamalar, seçenek fazlalığı, taksitlendirmede sunulan imkan çeşitliliği ve herhangi bir reklam faaliyetine tepki verecek şekilde plansız şekilde satın alma olanağıdır .

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de tüketicilerin yaşam standartları ve yaşam stillerinin değişmesi ve zaman kısıtı gibi faktörler, geleneksel yöntemlerle yapılan alışverişe alternatif bir yöntem olan internet üzerinden alışverişin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Gün geçtikçe sayısı artan sanal mağazalar, bu konuda tüketicilere giderek çeşitlenen ve artmakta olan seçenekler sunmaktadır.

İşlem sırasında satıcı ile satın alıcı arasında arama motorları, ürün karşılaştırma siteleri, ödeme sağlayıcılar ve dağıtım şirketleri gibi kurumlarda işin içine girer.

İnternet üzerinden alışverişin, tüketicilerin davranışları üzerindeki etkisi, tüketicilerin alışveriş siteleri üzerinden her türlü ürüne veya hizmete ulaşabilmesi, bu ürün ve hizmetler hakkında bilgi edinebilmesi, fiyat karşılaştırması yapabilmesi gibi olanaklarla artmaktadır.

İnternetin günlük hayata girmesi, Online alışveriş tüketici davranışları

İnternetin günlük hayata girmesi, elektronik perakendeci firmalara da, tüketicilerin kişisel tercih, ihtiyaç ve taleplerine uygun olabilecek çeşitli ürün ve hizmetleri, daha az maliyet ve daha az zamanda tedarik edebilme gibi kolaylıklar da sağlamaktadır.

Elektronik müşterilerin sayısındaki artışın, son zamanlarda internet kullanıcılarının sayısındaki artıştan daha fazla olduğu görülmüştür ve bu da, daha fazla kullanıcının internet üzerinden alışveriş yapmaya eğilimli olduğunu göstermektedir. Bu artış, yalnızca elektronik müşterilerin sayısında değil, bu artışa paralel olarak internetten yaptıkları alışverişin hacminde de görülmektedir.

İnternetin insan hayatında hızla yaygınlaşmasıyla değişen insan hayatlarına paralel olarak, tüketicilerin davranışları da değişmektedir. Online alışveriş tüketicilere zaman kazandırmak, coğrafi kısıtlılıkları ortadan kaldırmak, ürün yelpazesini genişletmek gibi pek çok avantaj sağlamakta ve bu sayede de giderek büyüyen bir ekonomiye sahip olmaktadır.

Bununla birlikte; internet üzerinden yapılan her türlü işlem, geleneksel yöntemlere göre daha net ve kolay ölçümlenebildiği için; firmalara da tüketici davranışlarını daha kolay izleme imkanı sağlamaktadır.

Firmalar, izleyebildikleri ve ölçümleyebildikleri bu davranışların analiz edilerek alışveriş davranışına dönüşmesi için yapılabilecekleri belirlemeye çalışmakta; araştırmacılar da aynı şekilde, bunları analiz ederek online tüketicilerin davranışlarını anlamaya çalışmaktadır.

Giderek büyüyen online ticaret pastası, araştırmacıların ve firmaların dikkatini, sayıları ve harcama miktarları giderek artan online tüketiciler üzerine çekmektedir.

Tüketicilerin alışveriş davranışını gerçekleştirmesi ya da gerçekleştirmemesinin nelere bağlı olduğu, karar aşamasında nelerden etkilendiğinin tespiti, pazarlama dünyası için en önemli sorulardan biridir. İnternet alışverişlerinin giderek artması; online alışverişin geleneksel alışverişten daha sık kullanılacağı fikrini doğurmakta ve bu nedenle de online tüketicilerin davranışlarının da analiz edilmesinin önemi artmaktadır.

Online tüketici davranışları

Online tüketici davranışlarını incelemek için; aynen geleneksel tüketici davranışlarında olduğu gibi birçok disiplin bir arada kullanılmaktadır. Online tüketici davranışlarını teknoloji yönlü değişkenler ve tüketici yönlü değişkenler bir arada kullanarak açıklamaya çalışmak daha geniş bir bakış açısı sunduğu görülmüştür. Bu bakış açısının gerek firmalara, gerek araştırmacılara katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

İnternet pazarlamasının geleceğini anlamak ve yön verebilmek için, tüketicilerin online alışveriş deneyimlerini anlamak gerekmektedir.

Online alışveriş deneyimi hem firmalar hem de araştırmacılar için yararlı olabilir; online
pazarlamacılar ve web sitesi tasarımcılarına, online firmaları tasarlarken ve inşa ederken veya mevcut online girişimlerini değerlendirirken özel dikkat gerektiren sorunları belirlemekte yardımcı olabilir.

Araştırmacılar için ise, online tüketicinin davranışının daha iyi haritalanmasına yol açan yeni hipotezlerin ve araştırma sorularının formülasyonu için bir temel oluşturulmalıdır.

Günümüz ekonomik, ticari ve sosyal hayatının önemli bir parçası olan ve önemi giderek artmaya devam eden online alışverişte tüketici davranışları, araştırılmaya ve üzerinde çalışılmaya devam edilecek konulardan biri olarak güncelliğini koruyacaktır.

Online alışveriş tüketici davranışları

Yorum ekle

yazmak için tıklayın