Ana sayfa » İnternet Reklamcılığı yeni dünya
Sosyal Medya

İnternet Reklamcılığı yeni dünya

İnternet Reklamcılığı yeni dünya

İnternet Reklamcılığı yeni dünya; İnternet reklamcılığı pazarlamaya yönelik farklı bir bakış açısıdır; bireyler arasında sosyal medyada bir yol olarak kullanılmakta, müşterilere ulaşmakta, yeni bir iletişim gücü aramakta ve markaları hedef kitleye tanıtmaktadır .

Geleneksel reklamcılıktan farklı olarak, internet reklamcılığı her bir şirket için giderek daha kolay bir şekilde erişilebilir hale gelmektedir. İşletmelerin hedef kitlelerine kolay, hızlı, verimli ve uygun maliyetli bir şekilde ulaşmalarını sağlar, bu nedenle internet reklamcılığı, çevrimiçi varlığa sahip işletmeler arasında daha fazla zemin ve önem kazanmaktadır,

Reklam afişleri, POP UP Reklamcılık, Video reklamcılığı ve İçerik Sponsorluğu’nun hepsi internet reklamcılığı biçimleridir.

Reklam Afişleri

Reklam afişleri genellikle bir web sayfasındaki 120-500 piksel genişliğinde x 45-120 piksel yüksekliğinde olan dikdörtgen ekran olarak bilinir, afişe tıklamak, ziyaretçiyi mevcut web sayfasından reklamverenin web sayfasına yönlendirir, tıklanmayan reklam afişleri bile ziyaretçinin tutumunu etkileyebilir ve reklamı yapılan markaların oluşturulmasına yardımcı olabilir.

İnternet Reklamcılığı yeni 1 dünya
İnternet Reklamcılığı yeni 1 dünya

Reklam verenler, afişi kimlerin tıkladığını ve hangi faktörlerin yüksek tıklama oranlarına yol açtığını anlamak isterler, bu soruların yanıtları, şirketlerin Web sitelerini genel pazarlama iletişim karması dâhil etmesine yardımcı olur ve reklam yanıtı modellemesi yoluyla karar verme mekanizmasını geliştirir, oranlar aracılığıyla reklam afişi tıklanmasının artırılması ve ölçülmesi hem reklam veren hem de reklamın sponsorluğunu yapan web sitesi için önemlidir, reklamveren ve reklam ajansı alışveriş oran kartları için, tıklama oranları, hangi web sitesinin daha karlı alışverişi sağlayacağını belirlemeye yardımcı olacaktır .

POP-UP Reklamı, İnternet Reklamcılığı

Pop-up reklamlar, web trafiğini çekmek için odaklanmış bir çevrimiçi reklam biçimidir; genellikle ekranda görüntülenir.Kullanıcılar bir web sitesini açtıklarında, belirli bir bağlantıyı tıkladıklarında veya başka yollarla pop-up’lar kendiliğinden açılır, açılan pencereler önemli duyurular, web rehberliği, sistem bildirimleri ve diğer ilgili kapsam açıklamasını gösterir, web sitesi sahiplerinin sağladıkları kar nedeniyle bitmeyen bir akış içinde ortaya çıkarlar,birçok internet tüketicisi pop-up reklam pencerelerine karşı antipati duysa da, reklamverenler pop-up’larındevinimliğinden hoşnutturlar ve onları dünya çapındaki web kapsamında var olan en iyi çevrimiçi pazarlama biçimleri olarak görürler .

Video Reklamı

Geçtiğimiz on yıl boyunca videolar, müşterileri ilgili tutmak ve dikkatlerini çekmek için güçlü bir yol olmuştur ve sonuç olarak, video reklamcılığı daha popüler hale gelmiştir.Video reklamcılığı giderek yaygınlaşmaktadır, ayrıca, önemli bir çevrimiçi para kazanma stratejisi haline gelen, reklamları çevrimiçi bir video ile ilişkilendirerek, mevcut bir içerik dağıtım zincirine sağlam bir çevrimiçi video reklam stratejisi uygulayarak, içerik sağlayıcılar dayatmacı içerik sunma, çevrimiçi medyadan ek gelir elde etme ve büyüyen çevrimiçi kitleye ulaşma becerisine sahip olacaklardır.

İçerik Sponsorluğu

Sponsorlu içerik, işletmelerin farkındalığının artırmasına, güçlü ilişkiler kurmasına ve kaliteli adayları çekmesine yardımcı olur. Sponsorluğun çoğu basit ve marka kimliğiyle sınırlı olma eğilimindedir (örn. “Sponsor Samsung”/Samsung Sponsorluğunda). Bazı çevrimiçi sponsorluklar, bir web sayfasının içeriğinin bir parçası veya sponsorların bir listesi olarak görünebilir. Sponsorlu içerik, bilgilendirici web sitesi toplulukları arasında popülerdir, sponsor şirketler, yararlı bilgiler sağlayarak ve topluluğun bir parçası haline gelerek, topluluk kullanıcıları ile bir ilişki kurar, örneğin, L’Oreal sponsorlu içeriğe bağlı bir kozmetik markasıdır (Becker, 2003: 17).

Sosyal Medyada Pazarlama Katılımı

Günümüzde, başarılı bir pazarlama, platformlara entegre edilmiş mükemmel bir müşteri deneyimi yaratmaya ve müşterilere ulaşmanın bir yolu olarak sosyal medya katılımını desteklemeye dayanmaktadır. Geçmişte, müşterileriyle iletişim kurmak isteyen işletmeler bunu televizyon, radyo veya basılı reklam satın alarak yapıyorlardı. Sosyal medya, iletişimin işletmeler ve müşteriler arasındaki iletişim kurma şeklini değiştirmiştir, iş dünyası ve tüm müşterileri arasındaki iletişim için halka açık forumlar ve sayfalar oluşturarak günümüzde iletişim, müşterilerin favori markalarıyla tamamen yeni yollarla iletişim kurmalarını sağlayan iki yönlü bir yoldur.

Sosyal medya katılımı, bir şirketin sosyal akımdaki müşterileri ile ne kadar etkili bir etkileşim yarattığının bir ölçüsüdür, beğeniler, bahsetmeler, paylaşımlar, görüşler, yorumlar ve abonelikler gibi birçok yönden ölçülebilir, aynı zamanda marka ile ilişki kuran kişilerin sayısıyla da ilişkilidir.

Sosyal medya etkileşiminin anlaşılması, sosyal medya pazarlamasının tam potansiyelinin optimize edilmesinde kilit bir rol oynamaktadır ve bu da etkinin ölçülmesini daha kolay hale getirmektedir. Sosyal medya katılımı, sadece bir müşteri ile gerçekleştirilentek bir etkileşim değil algılanan bir süre boyunca sürekli ve devam eden bir bağlantıdır. İşletmenin, müşterinin deneyimini iyileştirmek için facebook, instagram ve twitter gibi ağları nasıl kullandığı hakkındadır, müşteriler sosyal medya üzerinden bir işletme ile ilişki/bağlatı kurmaya karar verdiklerinde, şirkete güvenirler ve bu da tam olarak şirketlerin hedefledikleri şeydir.

Akılda tutulması gereken bir şey de, sosyal medya ile kitleleri tanıma, onların beğenilerini ve beğenmediklerini anlama, en iyi sonuçları elde etmek için önemlidir, daha da önemlisi, her sosyal medya platformunun en iyi kitleye ulaşmak ve en organik etkileşimleri elde etmek için farklı bir yöntemi vardır, Facebook etkileşimi beğeniler, yorumlar, paylaşımlar, hikayeler ve izlenimler olarak tanımlarken Twitter iletişimi @mentions (bahsetmeler), retweets, hashtags (iliştiriler) ve doğrudan mesajlar olarak görür, Instagram gibi ağlar bile işletmelere @mentions, yorumlar ve hashtag’ler aracılığıyla müşterilerle etkileşim kurma şansı verir.

Müşteri Katılımı, İnternet Reklamcılığı yeni dünya

Müşteri katılımı, uzun vadeli ilişkilerde güven ve bağlılık oluşturmak için rakiplerinden daha yüksek bir değer sunarak müşterileri memnun etmeye odaklanır, katılım sağlamış müşteriler katma değer sürecinde hem kendi ihtiyaçlarını hem de müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi şekilde karşılamakamacıyla satıcılarla işbirliği yapanlarla ortak olurlar. Sosyal medyanın etkileşimi, satıcılar ve alıcılar arasındaki güven ve bağlılık ile kalıcı yakın ilişkiler kurma sürecini çok büyük ölçüde kolaylaştırır, müşteri katılımı, onlarla karşılıklı duygusal bağlar kurarak müşterilerin ilgisini uyandırır. Müşteri katılımının aşamaları şunları içeren bir döngüde öngörülmektedir; bağlantı, etkileşim, memnuniyet, elde tutma, bağlılık, savunuculuk ve katılım .

Etkileşim, İnternet Reklamcılığı yeni dünya

Müşteriler bir kez bağlantı kurduklarını hissettiklerinde, markanın personeli ve internet’teki diğer müşterilerle etkileşime girmeye başlarlar. Mesajlaşma, anlık mesajlaşma, e-posta, blog oluşturma, sanal dünyalar ve sosyal ağlar, birbirleriyle bağlantı kurmuş bireyler ve kuruluşlar veya topluluklardan oluşanoldukça büyük gruplar arasında daha yaygın/sık, daha hızlı ve daha zengin etkileşimlere olanak sağlayan araçların örnekleridir,satıcılar, müşterilere hizmet etmek için geleneksel olarak kullanılan araçlarla desteklenen sosyal medyayı kullanarak bu toplulukların oluşumunda aktif bir rol oynayabilirlersatıcılar ve müşterileri arasındaki etkileşimler, müşteri ihtiyaçlarının, özellikle bu ihtiyaçlardaki zamanla meydana gelen değişikliklerin anlaşılmasını geliştirebilir ve mevcut ürünlerin modifikasyonlarını veya bu ihtiyaçları daha iyi karşılayacak yeni ürünlerin geliştirilmesini kolaylaştırabilir .

Memnuniyet, İnternet Reklamcılığı yeni dünya

Yalnızca bir satıcı ile bir müşteri arasındaki veya satıcı ve müşterileriiçeren bir topluluğun üyeleri arasındaki etkileşimler memnuniyetle sonuçlanırsa, onlar bağlı kalmaya, birbirleriyle etkileşime girmeye ve katılıma doğru ilerlemeye devam edeceklerdir.

Memnuniyet, müşteri memnuniyeti anketlerinin ve oranlarının kullanılmasının bazen bir örgütün amaçlarına ulaşma stratejilerinde bir ara adım teşkil ederek, kendi içinde bir sonuç değildir. Bir satın alma işlemi sırasındaki etkileşimlerden sağlanan memnuniyet, satın almadan önce veya sonra gerçekleşebilir ve satın alma sürecindeki herhangi bir aşamada yaşanan memnuniyetsizlik süreci kesintiye uğratabilir ve müşteri ayrılmasına neden olabilir .

Müşteriyi Elde Tutma, İnternet Reklamcılığı yeni dünya

Müşteri elde tutma süresi, zaman içindeki genel memnuniyet veya yüksek orandaki olumlu duygulardan kaynaklanabilir; genel olarak zamanla gerçekleşen memnuniyet, (illaki) birbirleri için çok olumlu duygular beslemek anlamına gelmeyi gerektirmeden yeniden satın alımların bir sonucu olarak ortaya çıkar ve satıcı ile müşteri arasındaki uzun vadeli bir ilişki anlamına gelir.

Diğer taraftan, bir müşterinin bir satıcı için son derece olumlu duygulara sahip olması da müşterinin satıcıyla uzun süreli bir ilişki içinde olduğu anlamına gelmez, dolayısıyla, müşteriyi elde tutma duygusal bağlar olmadan kalıcı ilişkilerin veya uzun vadeli bir ilişki olmadan duygusal bağların bir sonucu olabilir .

Bağlılık, İnternet Reklamcılığı yeni dünya

Bir ilişkide bağlılığın iki ana boyutu vardır: duygusal bağlılık ve hesapsal bağlılık, hesapsal bağlılık daha rasyoneldir ve tercih ya da değişim maliyetlerinin yoksunluğundan kaynaklanır. Örneğin, Vietnam ya da Peru yemekleri gibi özel bir mutfaktan hoşlanan bir müşteri, alternatiflerin bulunmaması nedeniyle ve düzenli olarak restoranda yemek yiyebileceği için yakındaki bir restoranın müşterisi olabilir.

Hesapsal bağlılık, müşteri sadakatinin artmasına ve satıcılarla kalıcı ilişkilere yol açar, etkisel bağlılık duygusaldır ve bir ilişkideki güven ve karşılıklılıktan kaynaklanır.

Belirli bir restoranda düzenli olarak yemek yiyen müşteri örneğinde, yemek yiyen müşteri kendisinin seçimlerini hatırlayan ve çoğu ziyarette ayrıcalıklı hizmet veren garson ile arkadaş olabilir.

Etkisel bağlılık, satıcılarla olan ilişkilerde daha fazla güvene ve duygusal bağlara yol açar, müşteri sadakati, bir ürüne, markaya veya şirkete gösterilen hesapsal bağlılığın bir sonucu olarak düşünülebilirken, müşteri memnuniyeti ise bir ürüne, markaya veya şirkete yönelik etkisel bağlılığın sonucudur.

Eğer müşteriler memnun oldukları kadar sadıklarsa o zaman bir satıcıya yönelik müşteri bağlılığı hem hesapsal hem de etkisel bağlılığı kapsar ve sonrasında müşteri ve satıcı güçlü duygusal bağlarla kalıcı bir karşılıklı ilişki içerisinde olurlar .

Savunuculuk, İnternet Reklamcılığı yeni dünya

Memnun müşteriler, memnuniyetlerini kendilerine saklayabilir veya bağlantılı bir dünyada bir ürün, marka veya şirket ile ilgili olumlu deneyimlerinde bahsetmek için sosyal ağlarındaki diğer kişilerle etkileşime girebilir.

Satıcı ile duygusal bir bağı olmayan sadık müşteriler, düzenli olarak alışveriş yaptıkları satıcıyla süreklilik arz eden ilişkilerine rağmen ürün, marka veya şirket hakkında başkalarına yorumda bulunmayabilirler ya da duygusal bağlanma olmadan tamamen rasyonel bir temelde bunu yapma fırsatı sunulduğunda önerilerde bulunabilirler.

Eğer uzun süreli ilişkilerdeki sadık müşteriler duygusal bağlar geliştirirse büyük olasılıkla bir ürün, marka veya şirket için savunucu haline gelecektir, ilişkilerde satıcılar gibi müşteriler de savunuculuk rollerini üstlenebilirler.

Katılım, İnternet Reklamcılığı yeni dünya

Memnun veya sadık müşteriler, sosyal ağlarındaki diğerleriyle iletişimde bulunarak memnuniyetlerini veya sadakatlerini paylaştıklarında ve bir ürün, marka veya şirket için savunucu olduklarında, süreçteki bir sonraki ve belki de en önemli adıma müşteri katılımına yönelik temel atılmış demektir.

Müşteri katılımı için müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati gereklidir. Başka bir deyişle, müşteri katılımı, satıcılar ve müşteriler arasındaki bağlılığın yanı sıra hem duygusal bağlılık hem de hesapsal bağlılık veya güven gerektirir. Müşteri katılımı, ilişkisel alışverişlerde müşterilerin satıcılara yönelik güçlü duygusal bağları olduğunda ortaya çıkar.

Müşteri katılımı, müşterileri yardımcı değer yaratıcıları olarak katma değer sürecine dâhil ederek müşterinin rolünü genişletir. Müşterilerin değer yaratma sürecine dâhil olması, müşterilerin yanı sıra satıcıların da memnuniyetlerini artırır, özellikle bu ihtiyaçların zamanla değişmesiyle, katılım sağlamış müşterinin yeni bağlantılar geliştirmesiyle müşteri olan veya olmayanlarla iletişim halinde olarak satıcı için bir savunucu haline gelirler.

Müşteri katılımı, müşterileri, sürekli samimi ilişkilerdeki iniş-çıkışlara rağmen kendini adamış olarak kalan ve hatta ürün, marka ya da şirket için propaganda yapan hayranlara dönüşür .

İnternet Reklamcılığı yeni dünya

Yorum ekle

yazmak için tıklayın