Ana sayfa » Eğitim de Sosyal Medya Kullanımı
Toplum Etkisi

Eğitim de Sosyal Medya Kullanımı

Online eğitim

Eğitim de Sosyal Medya Kullanımı, Bir süreç olarak eğitim yönetilirken döneme, kişiye ve kullanılan eğitim materyallerine göre anlam kazanmaktadır. Eğitimin amacı ve işlevi birçok faktörden etkilenerek yerine getirilmektedir.

Eğitim çocukluktan itibaren başlayan ve insanın ölümüne değin geçen yaşam sürecinin her aşamasına hakim olan bir öğedir. Ailede başlayan eğitim daha sonra okullar aracılığıyla profesyonelleşerek kişiye yaşamında bir yol ve karakter haritası çizmesini sağlamaktadır.

Geleneksel medya araçları, değişik kategorilerde eğitim almak isteyen çocuk, yaşlı ve emekli gibi öğrencilere hayat boyu öğrenmede fırsat eşitliği sağlamaktadır. 80’li yılların başında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi‘nin işbirliği ile kitle iletişim aracı olan televizyon üzerinden ilk kez ders yayını yapmış olmaları da bu fırsat eşitliğinden dolayı olduğunu söyleyebiliriz.

2000’li yıllarda gelişen teknolojiyle beraber hayatımıza giren yayın teknolojileri yüksek tanımlamalı televizyonu (HDTV) tüketiciyle buluşturması izleyicilerin beklentilerini yükseltmiştir.

sosyal medya kullanımı
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi

Daha bu teknolojiler ülkemizde ve dünyada henüz tam yaygınlaşmadan mobil teknolojiler ortaya çıkmıştır. Bu teknolojilerle beraber hayatımıza “Yeni Medya Araçları” girmiş ve günümüzde halen popülaritesini de korumaktadır.

Yeni medya araçları sayesinde uzaktan eğitimde bilgiye istenilen zaman ve istenilen yerde ulaşmayı mümkün hale getirmiştir. Böylece televizyonun dar yayıncılık kapsamını genişletmiştir. Bunun yanı sıra televizyon yayıncılığı kendini geliştirmeye devam ettiği için en etkili kitle iletişim aracı olma özelliğini korumaktadır.

21.yüzyılda bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve internetin yaşamın her alanına hakim olması eğitimde geleneksel alışkanlıkların da değişmesine neden olmuştur. Geleneksel eğitimde yer alan ansiklopedi, kitap vb. yazılı kaynakların yerine bugün slayt, gösteri, sunum, e-kaynaklar gibi kaynaklar daha fazla kullanılmaktadır.

Bu durum internetin dönüşümüyle birlikte yaşamın her alanına hakim bir güç olarak yerini almasından kaynaklıdır. Yeni medyanın yükselişe geçmesi ve birçok şeyin dijitalleşmesiyle birlikte artık bilgi kaynakları küçülerek yer ve zaman sıkıntısından kurtularak insanların ulaşımlarına açılmışlardır.

Günümüzde sosyal medya platformları

Bugün insanlar parmak boyutundaki telefonlarla her yerden internete bağlanabilmekte ve bilgi edinmek istedikleri konularda araştırma yapabilmektedirler.

Günümüzde sosyal medya platformları oldukça önemli bir hale gelmiştir. Bu mecralarda eğitimin de önemli hale geleceği kaçınılmazdır. Her yaş grubundan bireye sunduğu kolay ve ücretsiz erişim olanakları, esnek bir öğrenme ortamı olması, araştırma sürecinde destek olması gibi özellikleri sosyal medyayı eğitimde oldukça önemli hale getirmiştir.

Sosyal medyanın öğrenen yaşamındaki etkisi düşünüldüğünde eğitim ortamlarını düzenleyenlerin bu etkiye kayıtsız kalması düşünülemez. Hem eğiticilerin hem de planlayıcıların sosyal medya olanaklarını tanımaları ve öğretimi desteklemek ve zenginleştirmek amacıyla kullanmaları bu nedenle önemli görülmektedir.

Sosyal ağlar da eğitimde sıkça kullanılmakta ve artık kişilerin yeni metodlarla akılda kalıcı şekilde ve de deneyimleyerek öğrenme aşamalarına geçmesine olanak sağlamaktadır.

Sosyal medyanın eğitimdeki yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Sosyal destek ve bağlanabilirlik: Sosyal ağlar aracılığıyla bireyler sosyal anlamda kimlik kazanma noktasında bir başka bireye çok fazla ulaşabilme ve ondan destek alma hızına ve lüksüne sahip olmaktadırlar ve bu durum zaman-mekan kısıtlamasına uğramamaktadır.
  • İşbirlikli bilgi keşfi ve paylaşımı: Yeni medyada veri paylaşımı oldukça kolay olmakta ve bu nedenle kişiler birbirleri ile içerik paylaşımı sayesinde öğrenme lüksüne sahip olabilmektedirler.
  • İçerik oluşturma: Sosyal medyanın yaratıcı gücü ve içerik oluşturma imkanı vermesi, eğitimde yeni şeylerin keşfedilerek öğrenilmesini kolaylaştırmaktadır.
  • Bilgi ve enformasyon kümelemesi ve içerik modifikasyonu: Yeni medyanın en önemli özelliği içerikleri kategorileştirmesi ve akıllı sistemlerle kaydederek elde bulundurma olanağı sağlamasıdır. Bu durum kişinin tekrar tekrar bilgiyi kullanmasına, yenilemesine olanak sağlamaktadır.

Sosyal medya araçlarının kullanımının veliler ve öğrenciler için bazı avantajını bulunmaktadır ;

  • Öğrencilere ödevleri konusunda yardımcı olabilir.
  • Öğrencilerin proje ya da ödevlerinin hazırlık aşamalarında yardım edebilir.
  • Öğrencilere ders notlarını ulaştırılmasında yardımcı olabilir.
  • Öğrencilerin yanı sıra velilerin de çocukları hakkında bilgi almalarını sağlayabilir.
  • Velilerin çocuklarının ev ödevlerini bildirebilir.
  • Velilere çocuklarının devamsızlıkları öğrenmek için kullanılabilir.

Yeni medya bireye eğitimde çok farklı şekillerle bilgiyi öğrenme, saklama, istediği zaman ortaya çıkarma ve kullanma olanağı sunmaktadır. Bu nedenle birey bilgiyi elde etme noktasında yaşamayacağı sıkıntıyı, onu öğrenme ve kullanma noktasında da yaşamaz.

Eğitim de Sosyal Medya Kullanımı; Özellikle imkanı ve zamanı kısıtlı bireyler için yeni medya teknolojileri 7 gün 24 saat eğitim alma imkanı sunmaktadır. Online eğitimler bireylerin zaman – mekan sorununu ortadan kaldıran en önemli yeni medya ürünleridir.

Online eğitimle kullanıcı ister eş zamanlı, ister önceden kaydedilmiş ders videolarını istediği mekanda ve zamanda izleyerek ilgili konuyu öğrenme fırsatına sahip olur. Özellikle son yıllarda “uzaktan eğitim” kapsamında verilen online eğitimler,eğitim de Sosyal Medya Kullanımı kişilerin üniversite okumalarında da kullanarak özellikle iş yaşamında vakti olmayan bireyler için kurtarıcı olmaktadır.

sosyal medya kullanımı
Online eğitim

Eğitim de Sosyal Medya Kullanımı

Sosyal ağlar son yıllarda eğitimde sıkça kullanılmaktadır. Bunların başında Twitter, Facebook ve Blogger gelmektedir. Her ne kadar kişisel iletişimde kullanılsa da bu ağlardan edinilen bilgilerin de kişinin aklında kalıcı olmaktadır.

Blogların eğitim – öğretimde kullanımı diğer sosyal ağlara göre çok daha eskidir. Bilginin derlenip arşivlenebilmesiyle Web 1.0 döneminden itibaren kullanılan bloglar kişiye araştırma yapma imkanı sunmaktadır.

Bloglarda yer alan bilginin güvenilirliği ise kişinin bilgi birikimi ve araştırma yapma alışkanlığıyla ölçülebilir. Nitekim bugün birçok insan blog kullanmakta ve bloglara yazı yazabilmektedir.

Sosyal medya üzerine ilişkin yapılan araştırma sonuçlarına göre sosyal medyanın öğrenme ortamında kullanımıyla ilişkili doyum sağlama, keyif alma, mesleki ve kişisel olarak katkı elde etmeyle birlikte başarıyla ilişkili de olumlu yönde de etkilerinin olduğu görülmüştür.

Sonuç olarak sosyal medyanın eğitim süreçlerine birçok katkı sağladığını söyleyebiliriz. Sosyal medya ile destekelenen eğtim süreçlerinin en önemli özelliği interaktif alanların daha fazla olmasıdır.

sosyal medya kullanımı
Eğitim ve sosyal medya

Ayrıca bu interaktiflik öğretmen öğrenci etkileşiminin de daha doğru yapılandırılmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte her alanda olduğu gibi eğitim gibi; ülkelerin geleceği için çok önemli olan konularda çağın gerekli üzerinden politikalar üretmesi son derece önemlidir.

Eğitim de Sosyal Medya Kullanımı aracılığıyla dünyanın birçok üniversitesi canlı yayın ya da video aracılığıyla eğitimler yapılabilmektedir.

Gelinen noktada sosyal medya üzerinden yapılan eğitimler hem alternatif oluşturmaktadır hem de çağın gerekleri göz önüne alındığında bir tür zorunluluğa dönüşebilmektedir.

Eğitim de Sosyal Medya Kullanımı

Yorum ekle

yazmak için tıklayın