Ana sayfa » Dijital Pazarlama Performansı
Sosyal Medya

Dijital Pazarlama Performansı

Dijital pazarlama da markaların iki temel amacı olduğu gözlemlenmektedir: Bunlardan ilki; markaya saygınlık kazandırmak; ikicisi ise tüketicinin sevgisini kazanmaktır.

Geleneksel pazarlama da olduğu gibi dijital pazarlama da da markaların en çok istediği, satışlarını ve tüketicilerinin markaya olan sevgisini arttırmaktır. Bu durum göz önüne alındığında, markalar dijital dünyanın oldukça şeffaf yapısına uygun yeni dijital pazarlama stratejileri geliştirmektedir.

Duygu ve deneyimleri ön plana çıkaran, markayı iletişim için sadece zemin olarak kullanan bir iletişim dili tüketicileri harekete geçirecektir. Aynı zamanda markayla, markanın istediği şekilde etkileşime geçmelerine yardımcı olacaktır. Tüm bunlar göz önüne alındığında hedef kitleyle doğrudan iletişimi sağlayacak doğru içeriklerin tespit edilip, tüketiciye ulaştırılması gerekmektedir.

Bu oluşturulan içeriklerin tüketiciyle bir sohbet yaratması gerekmektedir. Bu sohbet, markanın iletişimi ile birlikte tüm kanallar üzerinden benzer şekilde yürütülmelidir. Dijital pazarlama tekil müşterilerle benzersiz ilişkiler kurma ve sürdürme fırsatı sunmaktadır. Bu da dijital pazarlamada dinlemenin konuşma kadar önemli olduğu bir diyalog sürecine dönüşmüştür.

Dijital Pazarlama

İnteraktif mecralar için hazırlanacak olan dijital pazarlama stratejilerine hazırlanan içeriği markalar ile tüketiciler arasındaki ticari alışverişe benzetmek mümkündür. Ticarette olduğu gibi dijital pazarlama için hazırlanacak olan içeriklerin çift taraflı olduğu bilinmektedir. Başarılı bir dijital pazarlama stratejisi için markaların oluşturduğu içeriklerin tüketiciler tarafından kabul görmesi gerekmektedir. Kişilerin yaşlarına ve çeşitli özelliklerine göre dijital pazarlama özellikleri değişmektedir.

Performansa Dayalı Dijital Pazarlama

Performansa dayalı pazarlama, dijital pazarlama nın oturmuş bir alanına verilen yeni bir isim olmaktadır. Önceleri “bağlı ortaklık pazarlaması” olarak adlandırılırken, sektör ismi pratikte yapılana uygun hale getirerek kendisini yeniden markalamıştır. Bu durum performansa dayalı pazarlama diğer dijital disiplinlerden farklı olarak, tekil bir mecra veya pazarlama yöntemi değildir ama bir markanın ürünlerini veya hizmetlerini pazarlamak için tüm dijital kanalları kullanmasını, ancak sadece sonuç elde edildiğinde ödeme yapmasını sağlamanın bir yoludur.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen reklamcılık çalışmaları, bir firmanın ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin daha çok bilinmesini, bu sayede firmanın marka değerinin yükselmesini, internet üzerinden gerçekleştirilen satışların artmasını sağlayan bir çalışmalar bütünü olarak ifade edilebilir. Ancak bir dijital reklam kampanyayı başlatmadan önce kişi ya da kurumun kendisine başarmak istediği noktanın ne olduğu sorusunu sorması gerekmektedir.

Bir kişi ya da kurumun kendisine bir hedef belirlemesi ve reklam kampanyasını bu hedef doğrultusunda düzenleyebilmesi için öncelikli olarak bu soruyu cevaplandırabilmesi gerekmektedir.

Dijital Pazarlama

Bu hedef belirlendikten sonra dijital pazarlama nın başarısını ölçmek için kullanılacak olan Ana Performans Göstergeleri’ni tespit etmek gerekmektedir. Bu göstergeler, bir web sitesinin belli bir dönemdeki ziyaretçi sayısı, reklamların görüntülenme sayısı gibi sayısal değerleri vermektedir. Dijital reklam kampanyaları, müşteriler ve kurumlar açısından etkisini pek çok şekilde gösterebilmektedir.

Örneğin, bilinirliğin artması, markalaşma sürecinin kısalması, kullanıcıların internet üzerinden alışveriş yapması, kampanyalardan ve indirimlerden haberdar olunması, firma bültenlerine abone olması gibi…

Tıklama, tıklama oranı, Dijital pazarlama

Diğer bir deyişle internet, dijital pazarlama konusunda direkt etkili yöntemlerden biri olmaktadır. İnternet reklamcılığında, bazı teknik terimler kullanılmaktadır. Bunlar; tıklama, tıklama oranı, hareket başına maliyet, aylık maliyet, müşteri edinme maliyeti, tıklama başına ödeme ve tıklama başına maliyet olmak üzere yediye ayrılmaktadır. Aşağıda her kavramın açıklaması kısaca verilmiştir:

  • Tıklama: Anlık cevap olarak da adlandırılır, reklamın yayın süresi içerisinde akan trafik olarak ifade edilebilir.
  • Tıklama oranı: Her tıklama değerinin oransal karşılığı olarak tanımlanır.
  • Hareket başına maliyet: Reklam sırasındaki her hareket başına ödenen tutardır.
  • Aylık maliyet: 1 ay süresince yapılan gösterim boyunca gerçekleşen maliyettir. Genellikle 1000 gösterim ile ifade edilir.
  • Müşteri edinme maliyeti: Her yeni müşteri için gerekli olan maliyettir.
  • Tıklama başına ödeme: Her tıklama başına ödenen tutardır.
  • Tıklama başına maliyet: Her tıklama başına gerçekleşen maliyettir .
Dijital Pazarlama

İnternetin gelişmesi sonucunda işletmeler arama motorları ya da sosyal ağlar gibi kanallardan geleneksel yollarla ulaşılabilecek müşteri kitlesinden daha fazla müşteriye ulaşabilmektedir. Günün her saatinde müşterilere erişilebilir olması, işletmeler açısından oldukça önemlidir.

Arama motorları

Bilindiği üzere, arama motorları, kelime sorgulaması yoluyla internet üzerinde arama yapmak için kullanılan web siteleridir ve robot, arama indeksi ve kullanıcı arabirimi olmak üzere üç bileşenden oluşur. Günümüzde en çok kullanılan arama motorları; Google, Yandex, Bing’ dir.

Türkiye’de en çok kullanılan Google arama motorudur. İşletmelerin arama motorları kullanarak yaptıkları dijital pazarlama faaliyetlerine “Arama Motorları Pazarlaması” denilmektedir. Arama motorları pazarlaması, arama motorlarının ücretli reklam ağlarını kullanıp, arama motorları reklam sonuçları içerisinde yer alarak, hedef kitleye ulaşmayı sağlayan ücretli yöntemlere denilmektedir.

Arama motorları, müşteri elde etmek için tartışmasız en önemli elektronik pazarlama kanalı olmaktadır. Günümüzde bir mal, hizmet veya eğlence arandığında doğal olarak arama motorları kullanılmaktadır. Ayrıca bir müşteri, yeni bir markayla karşılaşıldığında da hemen arama motorlarına yönelmektedir.

Ortak (affiliate) pazarlama; bir firmanın ürün ve/veya hizmetlerinin satılması sonucunda elde edilen karın paylaşılmasına dayanan bir yöntemdir. Satış ortaklığı ise, bir elektronik ticaret sitesinin ürün ve/veya hizmetlerini, başka bir site üzerinden gelen ziyaretçiye satması sonucu oluşan yöntemdir. Ortaklık programlarına katılmak genellikle ücretsiz olmakla birlikte, satıştan %5 – %50 arasında değişen oranlarda komisyon alınmaktadır. Komisyon oranı, satış yapan firmalara ve satışı yapılan ürün ve/veya hizmete göre değişmektedir.

Dünyada ve Türkiye’de hem gelir ortaklığı üzerine çalışan hem de doğrudan gelir ortaklığı programı sunan siteler mevcuttur.

Dijital Pazarlama

Popüler web sitelerinde ya da reklam networklerinde markaların, ürün ve kampanyalarını duyurmak için ya da satış amacı ile görüntülü (display) rdijital pazarlama ullanılmaktadır.

Kampanya ihtiyaçları doğrultusunda CPM, CPC ya da ortak çalışmaları yapmak mümkün olmaktadır.

Facebook’u kullanarak belirlenen bir segment kitleye görüntülü reklam yaparak daha doğru kitleye ulaşma şansı bulunmaktadır. Facebook üzerinden gerçekleşen projeler özellikle reklam desteği hedeflenen kitleye ulaşmak için önem arz etmektedir. Google reklamlar ve kurumsal içerikler ile ilgili sitelerde yer alarak markanın internet sitesine ya da satış siteye trafik yaratmaktadır. Görüntülü reklamların özellikle kampanya dönemlerinde aktif olarak kullanılması tavsiye edilmektedir.

Sosyal Medya Kavramı

Günümüz şartlarında ortaya çıkan sosyal medya kavramının net ve çoğunluk tarafından kabul görmüş bir tanımı bulunmamaktadır. Ancak, sosyal medyayı geniş anlamda tanımlayacak olursak, web 2.0 teknolojileri üzerine kurulan, topluluk oluşumunu sağlayan, topluluklar ve bireyler arası sosyal etkileşimi arttıran, iş birliği projelerini başarmaya imkan sağlayan internet siteleri olarak ifade etmek mümkündür ve dijital pazarlama önemli bir kaynak olarak doğmuştur..

Sosyal medya sitelerinin tanımı olarak, halka açık ya da yarı halka açık profiller yani görüntüler oluşturmayı sağlayan ve belirli bir sisteme sahip veri tabanlı servislere olarak yapılabilir. Sosyal iletişim siteleri, her kullanıcının listesinde bulunan kişi profillerine ve o kişi profillerinin paylaştıkları bağlantılara sahip olup ayrıca listedeki kişilere ilgili bağlantıları kabul etme veya kabul etmeme olanağı vermektedir.

Kullanıcı bağlantı kurduktan sonra daha fazla bağlantı oluşturmak için ilgili bağlantıların ağlarını araştırma imkânına sahiptir. Sosyal ağ sitesi, sosyal iletişim sitesi ya da sosyal web sitesi olarak da isimlendirilebilir.

Türkiye’deki sosyal iletişim sitelerini kullanan kullanıcıların, sosyal medyayı ne kadar çok önemsediği Türkiye ile diğer ülkeler arasında yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara göre Türkiye dünya sıralamasında, Facebook kullanımında 6., Twitter kullanımında 11., Youtube kullanımında 14. Pinterest kullanımında 20. sıradadır.

Türkiye,’de en çok ziyaret edilen internet sitesi, Euromonitor tarafından yayımlanan Technology, Communications and Media in Turkey raporunda göre Facebook olduğu ortaya çıkmıştır.

Yayımlanan rapora göre en çok ziyaret edilen diğer siteler sırasıyla Google, Youtube ve Twitterdır. Türkiye’deki yaklaşık 29 milyon Facebook kullanıcısının %80’inin, mezun olduğu okulları, kullandığı bankaları, kullandığı mobil operatörü, beğendiği marka ve dijital pazarlama ürünleri ve hayatlarında bütünleştirdiği her şeyin sayfasını takip etme eğiliminde olduğu görülmektedir.

Sosyal Medya Kanalları

Sosyal medya kanalı, sosyal medyanın, kullanıcılara sosyal medya üzerinde her türlü medya ya da dokümanı (yazı, resim, video vb) paylaşabilecekleri bir arkadaş grubu ya da özel grup sunan kısmı olarak ifade edilebilir. Facebook, MySpace, LinkedIn ve Google+ gibi sosyal medya siteleri bu türün en iyi örnekleridir.

Sosyal medya kullanan kişiler, sosyal medya hesaplarında kendileri ile ilgili olarak; kişisel özellikler, yaşadıkları yer, yaş, meslek, cinsiyet gibi genel özelliklerin yanı sıra maddî ve sosyoekonomik durum, ilgi alanları, üye oldukları kuruluşlar gibi ek bilgileri de paylaşmaktadır.

Dijital Pazarlama Performansı satıcıların potansiyel müşterilerini bulmalarına olanak sağlayan bir durum haline gelmektedir. Bazı global medya istatistiklerine bakılacak olursa; dünyada 2,3 milyar aktif sosyal medya kullanıcısının bulunduğu, perakende satış yapan markaların %91’inin 1’den daha fazla sosyal medya hesabının bulunduğu, sosyal medya üzerinden yapılan alışveriş hacminin her geçen gün büyümekte olduğu görülmektedir.

Yorum ekle

yazmak için tıklayın