0

Ağ Toplumu nedir

Sosyal medya Ağ Toplumu nedir Sosyal medya uygulamalarının ortaya çıkmasından evvel medya araçları içerisinde iletişim genellikle tek taraflı olarak yürütülmekteydi. Geleneksel medya araçları vasıtası ile...

0

Eğitim de Sosyal Medya Kullanımı

Eğitim de Sosyal Medya Kullanımı Bir süreç olarak eğitim yönetilirken döneme, kişiye ve kullanılan eğitim materyallerine göre anlam kazanmaktadır. Eğitimin amacı ve işlevi birçok faktörden...

0

Teknoloji ve sosyolojik açıdan yeni medya

Teknoloji ve sosyolojik açıdan yeni medya Dünya son yıllarda endüstri 4.0 adı verilen dördüncü sanayi devrimini yaşamaktadır ve bu devrim insanların çağa, olaylara ve olgulara...

0

Yeni Medyanın Özellikleri

Yeni Medyanın Özellikleri Yeni medya izleyici ve okuyucunun yerine kullanıcının, tüketicinin yerine ise üreticinin geçtiği bir çalışma alanıdır. Yeni medyanın birçok özelliği olmakla birlikte, en...

0

Kamu Kurumlarında Sosyal medya

Kamu Kurumlarında Sosyal medya Bireysel kullanıcıların yanısıra kurumlara da istediği zaman ve mekânda içerik oluşturma, bu içerikler üzerinde denetim sağlama, etkileşimli ve interaktif olma, süreçlere...

0

Gelişmeleri Kaçırma Korkusu

Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Kavramı Sosyal ağlar bireylerin hayatlarında birçok noktada hızlı erişim sağlayan bir etkileşim ağıdır. Buna önemli örnek olarak gençler verilmektedir. Gençler, yaşamlarının çoğunluğunu...

0

Kişisel mahremiyet

Sosyal medya Kişisel mahremiyet Bireyin günlük hayatına ait kareleri ve bilgileri, sosyal medya ortamında diğer kullanıcılara açık bir şekilde paylaşması sıradan bir hal almıştır. Bireyler...

0

Sosyal Medya Bağımlıları

Sosyal Medya Bağımlıları Bağımlılık, kişiyi bir süre mutlu eder, sonra alışkanlığa, son olarak ise baskıya dönüşür. Bağımlılığın madde ve davranışsal bağımlılık olmak üzere iki kolu...

0

Duyguları Harekete Geçiren Uyaranlar

Duyguları Harekete Geçiren Uyaranlar Medya içeriklerinde, izleyicinin, okuyucunun ya da kullanıcının ilgisini çekmek amacıyla duyguları harekete geçiren birtakım öğelere (uyaranlara) yer verilmektedir. Bu uyaranlar arasında...

0

Medya Okuryazarlığı Eğitimi

Medya Okuryazarlığı Eğitimi Medya okuryazarlığı, kimi kesimlerce mesleki eğitim olarak algılanırken, bazıları tarafından ise dijital medyayı etkin kullanma becerisi olarak gösterilmektedir. Bir başka grup ise...

0

Online alışveriş tüketici davranışları

Online alışveriş tüketici davranışları Sanal alışveriş mekanizmalarını ve online tüketici davranışını anlamak, hızla genişleyen sanal piyasada rekabet eden uygulayıcılar için öncelikli bir konudur. Bu konu...

0

Yerel Medya değişimi

Yerel Medya da değişim Medya kavramı, günlük kullanımda kitle iletişim araçları anlamını ifade etmektedir. Akademik bağlamda, yanlış olsa da, kitle iletişiminde kamusal ve ticari örgütleri...

0

Sahte Profil oluşturmak

Sahte Profil oluşturmak Sosyal medyada oluşturulan birçok sahte hesap bulunmaktadır. Bu hesapların oluşturulmasının yanı sıra farklı hesaplar da satın alınabilmektedir. Kullanıcılar kendilerini sanal ortamda popüler...